Ważna informacja

W tym roku, w związku z wyjątkowo późnym terminem konferencji ECCO, który przypada na drugą połowę marca, co koliduje z rodzimymi konferencjami, zmuszeni byliśmy zrezygnować z kolejnej edycji.

Mając na uwadze rosnące zainteresowanie lekarzy praktyków tematyką nieswoistych zapaleń jelit planujemy jednak przedstawić najciekawsze doniesienia z ECCO w trakcie Warszawskich Spotkań Gastroenterologicznych, które odbędą się w dniach 18-19. czerwca bieżącego roku.

Mamy nadzieję, że wybrane tematy okażą się dla Państwa ciekawe i użyteczne.

Serdecznie zapraszamy,

a za rok – wracamy z oddzielnym wydarzeniem  – konferencja ECCO jest w styczniu!

Idea konferencji

Co roku ECCO (European Crohn´s and Colitis Organisation) organizuje Kongres,  w trakcie którego w różnych formach przedstawiane i omawiane są zagadnienia dotyczące nieswoistych chorób zapalnych jelit.  Odbywają się sesje kliniczne, z których wynikają praktyczne wnioski dla Państwa –  lekarzy zajmujących się Pacjentami z nieswoistymi zapaleniami jelit, mają miejsce sesje plakatowe i ustne prezentacje wybranych doniesień. ECCO udziela grantów naukowych i przyznaje stypendia. Wydaje również wytyczne dotyczące chorób zapalnych.

W 2013 roku wychodząc naprzeciw polskim gastroenterologom interesującym się chorobami  zapalnymi jelit zorganizowaliśmy pierwszą konferencję „Post ECCO plus”, w przystępny i interaktywny sposób omawiającą wybrane zagadnienia prezentowane na zjeździe europejskim, która cieszyła się dużym zainteresowaniem i zebrała bardzo dobre recenzje. Zachęceni udanym debiutem postanowiliśmy aby nasza konferencja odbywała się rokrocznie,  2-3 tygodnie po europejskiej.

Delegujemy na europejskie ECCO dużą grupę wykładowców i ekspertów, których zadaniem jest później przedstawienie w atrakcyjnej formie najważniejszych wydarzeń i najbardziej aktualnej wiedzy.

W nazwie naszej konferencji znajduje się słowo „plus” – dodane z rozmysłem. Jest to fragment spotkania – wykład, prezentacja przypadku, anons dotyczące interesujących zagadnień z gastroenterologii, niezwiązanych jednak ściśle z NCHZJ.

Mamy nadzieję, że wielu z Państwa nasza konferencja da możliwość mniejszym nakładem czasu i środków pośrednio „uczestniczyć w Kongresie ECCO”.

Tradycyjne miejsce

Od wielu lat Polska Fundacja Gastroenterologii organizuje dla Państwa w Filharmonii Narodowej cykliczne konferencje:

Warszawskie Spotkania Gastrologiczne na Sali Koncertowej

Andrzejki Gastrologiczne na Sali Kameralnej

Miejsce ma już swoją tradycję, jest dogodnie zlokalizowane komunikacyjne i  jest przez Uczestników bardzo lubiane.

Dlatego także „Post ECCO plus” organizujemy w Filharmonii Narodowej na Sali Kameralnej.